من کنت مولاه فهذا علی مولاه؛

نماهنگ«بیعت»/ فیلم

عمود خطبه جریان ساز غدیر خم «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» است. این جمله در یک کلمه به «ولایت» حضرت امیر علیه السلام تصریح دارد.

عکاس: