قهرمان ملی ایران ؛

غرور وطن؛ سردار قاسم سلیمانی/ فیلم

بازیگران، هنرمندان، سیاستمداران و مردم کشور در اظهار نظرهای جداگانه، احساس خود را نسبت به سردار قاسم سلیمانی بیان کردند.

عکاس: