حقوق بشر به سبک امریکایی؛

با چند میلیارد دلار چه کارایی میشه کرد؟!/ فیلم

آیا می دانید فقط با ۱۸ روز متوقف کردن تجارت سلاح در دنیا چند میلیون انسان از فقر و گرسنگی نجات می یابند؟

عکاس: