وعده های بی عمل دولت؛

چرا در چهار سال گذشته بازار مسکن دچار رکود شد؟/ فیلم

پس از گذشت چهارسال از وعده رونق بازار مسکن و تکمیل پروژه مسکن مهر، هنوز اتفاق خاصی در این حوزه صورت نگرفته است.

عکاس: