فریب و دروغ از جنس آمریکایی ؛

«بانی یا قربانی» درباره حادثه ۱۱ سپتامبر/ موشن گرافیک

عکس‌ العمل آمریکا نسبت به واقعه یازده سپتامبر چه بود؟

عکاس: