همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس منتشرشد؛

نماهنگ «سفیران عشق» با موضوع مدافعان حرم/ فیلم

در آستانه هفته دفاع مقدس نماهنگ سفیران عشق، نمایشی از ادامه راه دفاع مقدس در گام های مدافعان حرم، با صدای صادق آهنگران

عکاس: