جدایی اقلیم کردستان عراق؛

چگونه سردار سلیمانی اربیل عراق را نجات داد؟ / فیلم

وقتی خاندان بارزانی [رئیس اقلیم کردستان عراق] از ترس داعش همگی از اربیل فرار کردند و سردار سلیمانی اربیل را نجات داد.

عکاس: