محفل رزمندگان اسلام اصفهان؛

ما می مانیم با حسین، ما می میریم با حسین/ فیلم

مداحی « ما می مانیم با حسین، ما می میریم با حسین» – امیر عباس ربیعی – محفل رزمندگان اسلام اصفهان (شب اول محرم ۱۴۳۹)

عکاس: