1396-06-05-12.54.27-1-240x160-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
۱۴:۰۷ - پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

رهبر معظم انقلاب:

امام خمینی(ره) ابعاد جدیدی از فقه شیعه را برای جهان تبیین کرد

فقاهت شیعه، یکی از محکم ترین فقاهت ها و متکی به قواعد و اصول و مبانی بسیار مستحکمی است. امام عزیزمان این فقه مستحکم را در گستره‌ای وسیع و با نگرشی جهانی و حکومتی مورد توجه قرار داد و ابعادی از فقه را برای ما روشن کرد که قبل از آن روشن نبود.

به گزارش صاحب نیوز؛  رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نمازجمعه در 23 تیرماه 1368 فرمودند:

«یکی از کارهای بزرگ امام خمینی (ره)، نگرشی جدید در فقه شیعه بود. فقاهت ما پایه‌های بسیار مستحکمی داشته و دارد. فقاهت شیعه، یکی از محکمترین فقاهتها و متکی به قواعد و اصول و مبانی بسیار مستحکمی است. امام عزیزمان این فقه مستحکم را در گستره‌یی وسیع و با نگرشی جهانی و حکومتی مورد توجه قرار داد و ابعادی از فقه را برای ما روشن کرد که قبل از آن روشن نبود.»

انتهای پیام/ت.ت