داعش در حال نابودی؛

پایان شرارت/ فیلم

اتحاد مردم عراق و نیرو های مقاومت در منطقه باعث شکست داعش و پایان شرارت تروریست ها در منطقه شد.

عکاس: