در برنامه زنده منبع موثق؛

کنایه طنز آمیز رضا رفیع در برنامه تلویزیونی!/ فیلم

رضا رفیع در برنامه زنده تلویزیونی قند پهلو نسبت به اظهارات دیروز جهانگیری درباره مبارزه با فساد با زبانی طنز، نکات جالبی را مطرح کرد.

عکاس: