علی اکبر رائفی پور ؛

سد راه زیارت اربعین نشوید/ فیلم

گزیده ای از صحبت های علی اکبر رائفی پور پیرامون مهدویت و سفر اربعین

عکاس: