مسیر هموار قاچاق کفش به ایران؛

گلایه‌های تولید کننده کفش از دست‌اندازها/ فیلم

گفتگو با تولید کنندگان کفش و بررسی مشکلات آنان را در این فیلم کوتاه ببینید.

عکاس: