تبدیل پسماند غذا به کود در ۲۴ ساعت/ فیلم

یک ابزار جدید ساخته شده است، که به شما امکان می‌دهد، تا پسماند غذا را در مدت ۲۴ ساعت به کود تبدیل کنید.