ماجرای روسری سر کردن مربی مرد تایلند درمسابقات کبدی بانوان/ فیلم

سرمربی مرد تیم ملی کبدی بانوان تایلند با پوشیدن روسری در کنار زمین مشاهده شد. ابوذر ماکولایی مدیر روابط عمومی فدراسیون کبدی در این خصوص توضیحاتی داد.