واردات بلای جان تولید داخلی؛

لاستیک‌های چینی بلای جان مسافران در جاده‌های کشور/ فیلم

پای صحبت رانندگان اتوبوس‌های بین‌شهری نشستیم و درباره دلایل استفاده از لاستیک‌های چینی با آن‌ها هم‌صحبت شدیم.

عکاس: