استاد علیرضا پناهیان؛

به ستاره سلام کن!/ فیلم

حجت الاسلام علیرضا پناهیان: اندوه یعنی کفر، اندوه یعنی ناسپاسی، اندوه یعنی بی‌خدایی، بی‌عقلی….

عکاس: