با روحانی تا 1400 !؟

حامیان دیروز دولت امید، ناامید شدند!/ فیلم

پشیمانی، از باران کوثری و مهدی فخیم زاده تا نوید محمدزاده و رضا صادقی

عکاس: