تعویض چمن ورزشگاه فولاد شهر؛

آمادگی ذوب آهن برای حضور در رقابت های آسیایی/ فیلم

آمادگی ذوب آهن برای رویارویی و حضور در رقابت های فوتبال جام باشگاه های آسیا

عکاس: