زندگی سخت مردم زلزله زده کرمانشاه؛

نجات دختری از زیر آوار زلزله پس از ۲۵ دقیقه/ فیلم

نجات دختری از زیر آوار پس از ۲۵ دقیقه در زلزله کرمانشاه

عکاس: