اظهارات قابل تامل استاد رائفی پور درباره زلزله/ فیلم

اظهارات استاد رائفی پور درباره زلزله در پایتخت