امام جمعه دستگرد افزود: در روایت ما، ترک کردن دعا به عنوان معصیت شمرده شده است و انسان هایی که دست نیاز به درگاه خداوند دراز نمی کنند مورد مذمت قرار داده شده اند، بنابراین انسان در خوشی و ناخوشی، در سختی و راحتی و در هر حالی نباید دعا و درخواست از پرودگار را کنار بگذارد.

قربانی خاطرنشان کرد: گاهی یک انسان ضعیفی به ما اذن ملاقات و درخواست مطلبی را می دهد، او فقط می تواند به اندازه توانایی خود حاجت ما را براورده کند اما اگر خدایی که خزائن آسمان ها و زمین به دست اوست به ما اذن طلب و دعا داد یعنی به اندازه قدرت خودش می تواند خواسته ی ما را اجابت و برآورده کند.
این کارشناس مذهبی در رابطه با موضوع تضمین اجابت نیز، گفت: نه تنها خدای عالم به ما اذن دعا داد بلکه فرمود اگر بخوانید مرا اجابتم حتمی است.
وی ادامه داد: بنا بر این خالق زمین و آسمان به ما نه تنها اذن داد که از او بخواهیم بلکه فرمود اگر خواستید اجابت کردن آن حتمی است؛ همانطور که آمده است بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، چون کسی اجابت نمی کند که یا نمی تواند یا اگر ببخشد از دارایی او کم می شود و یا بخیل است ولی خدای عالم همه چیز در حیطه قدرت اوست و بخیل هم نیست بلکه جواد و بخشنده است و با بخشیدن چیزی از دارایی او کم نمی شود.
 امام جمعه دستگرد در رابطه با دستور خدای عالم به طلب حاجت از او، اظهار کرد: همان خدایی که اذن داد که از او بخواهیم و همان خدایی که تکفل فرمود دعای شما اجابت می شود، به شما نیز امر کرد که حتما بخواهید که اگر نخواهید معصیت کرده اید.
این سخنران اذعان کرد: همه ما سر تا پا نیازیم و خدای عالم بی نیاز مطلق است. بی نیازی که ذره ای به ما نیاز ندارد و به ما فرموده شمایی که سر تا پا نیاز هستید حتماً از من بخواهید؛ پس ترک دعا معصیت است و همین خدا  امر کرد که از او بخواهید تا خواسته شما را اجابت کند و رحمت خودش را بر شما سرازیر کند.
 قربانی به صحبت بدون واسطه نیز اشاره و عنوان کرد: خدای عالم برای خواستن از او بین خودش و شما حجابی قرار نداده است و این طور نیست که اگر کسی بخواهد از خدا چیزی بخواهد، مجبور باشد واسطه ها را ببیند؛ چرا که ما می توانیم مستقیم با خدای عالم تکلم کنیم؛ بدون حجاب، بدون واسطه، روسیاه و رو سفید، کوچک و بزرگ، هر کسی می تواند به درگاه خدا دست نیاز خود را بلند کند و وقتی خدا را صدا زدید صدای شما را حتما خواهد شنید؛ وقتی با او نجوا  کردید نجوای مخفیانه شما را می شنود و اجابت می کند.
 این کارشناس مذهبی در خصوص علت تاخیر در اجابت دعا نیز، گفت: برخی اوقات اجابت دعاهای ما به تأخیر می افتد، در حالی که خداوند ضمانت کرده است هر دعایی که درست درخواست شود اجابت می شود اما برخی مواقع اجابت با تأخیر است.
قربانی اظهار کرد: گاهی خواسته ما برای امروز ما مفید نیست، برای آینده مفید است بنا بر این؛ این خواسته در آینده اجابت می شود و یا گاهی یک خواسته به ضرر ماست و نه امروز  مفید است نه در آینده،  ولی چون خدای عالم را صدا زده ایم این دعا اجابتش حتمی است و اجابت آن به دفع بلا از انسان است و برخی اوقات اجابت برخی دعاها به زندگی اخروی موکول خواهد شد؛ در هر صورتی اجابت آن حتمی است چون خدا غنی علی الطلاق است و نیاز به چیزی ندارد و کرامت و رحمتش اجازه نمی دهد که درخواست بنده ای از بندگان خودش را رد کند.
انتهای پیام /چشم برخوار