شهید مدافع امنیت، پاسدار سجاد شاهسنایی/ پوستر گرافیکی

پاسدار شهید سجاد شاهسنایی طی درگیری های شب گذشته در شهرستان کهریزسنگ نجف آباد از سوی اخلال گران بر اثر شلیک مستقیم به شهادت رسید.

دریافت پوستر 

انتهای پیام/پ.گ