جشنواره بناهای یخی هاربین‎/ تصاویر

جشنواره سالانه منجسمه های یخی هاربین در استان هیلونگ جیانگ چین برگزار شد. این جشنواره از سال ۱۹۶۳ برگزار می شود.

انتهای پیام / ن