امتداد تهاجم فرهنگی که هربار به شکلی پیگیری می‌شود؛

هشت دهه بعد از کشف حجاب اجباری/ فیلم

در این کلیپ ابتدا ماجرای کشف حجاب اجباری در دوران رضاخان ملعون، مورد بررسی قرار گرفته و سپس به امتداد تهاجم فرهنگی و تلاش رسانه های معاند برای برداشتن یا کمرنگ کردن حجاب در ایران پرداخته شده است.

عکاس: