کلیپی که اینستاگرام از صفحه حاج قاسم سلیمانی حذف کرد/ فیلم

شب گذشته اینستاگرام، این کلیپ را از صفحه رسمی سرلشکر قاسم سلیمانی که در مورد نابودی داعش بود حذف کرد!