آمریکا از مردم ایران شکست خورده؛

اخراجی منطقه/ فیلم

امام خامنه‌ای: [رئیس‌جمهور آمریکا] می گوید که «حکومت ایران از قدرت آمریکا هراس دارد»؛ خب اگر ما از شما هراس داریم چطور دهه‌ی ۵۰ شما را از ایران بیرون ریختیم و دهه‌ی ۹۰ شما را از کلّ منطقه خارج کردیم.

عکاس: