تصاویر اولیه از شهرک سنجار در شهر ادلب بعد از تسلط ارتش سوریه/ فیلم

تصاویری از شهرک سنجار در جنوب شرقی ادلب بعد از تسلط ارتش سوریه