169-Kalahari-1
۱۲:۰۱ - جمعه ۱۳۹۶/۱۰/۲۲

تنها سپر آران و بیدگل در مقابل بیابان؛

شش درصد جنگل‌های دست‌کاشت کشور در آران و بیدگل/ حیات کویر در گرو حیات تاغزارها

۴۰ درصد جنگل های دست کاشت استان اصفهان و شش درصد جنگل های دست کاشت کشور، در آران و بیدگل قرار دارد.

به گزارش صاحب نیوز؛ از بین رفتن تعادل برداشت از منابع طبیعی بسیاری از مناطق جهان از جمله ایران را با چالش های زیست محیطی روبرو کرده است. در ایران علاوه بر کمبود بارندگی، تبخیری معادل سه برابر میزان متوسط جهانی صورت می گیرد.

با این حال کشور ما از نظر داشتن گونه های گیاهی در رده پنجم جهانی قرار دارد و از 13 اقلیم شناخته شده در جهان، 11 مورد آن در ایران قرار دارد.

وضعیت جغرافیایی ایران

مساحت جنگل های جهان حدود چهار میلیارد هکتار است. جنگل ها 30 درصد خشکی های جهان را پوشانده اند و به صورت سرانه، به ازای هر نفر از جمعیت جهان شش هزار متر مربع جنگل وجود دارد. مساحت جنگل های ایران 14.3 میلیون هکتار است که معادل 8.7 درصد مساحت کشور است. بدین ترتیب سرانه جنگل های ایران هزار و 700 متر مربع به دست می آید که یک سوم میزان جهانی است.

علاوه بر این مراتع جهان نیز حدود 5.3 میلیارد هکتار است که 43 درصد خشکی های جهان را پوشانده و سرانه مردم جهان 7.6 هکتار است. در ایران این مساحت 84.8 میلیون هکتار است که معادل 53 درصد مساحت کشور محسوب می شود. سرانه ایران از این حیث، 1.1 هکتار است که کمتر از یک ششم سرانه جهانی است.

در جهان 1.4 میلیارد هکتار بیابان وجود دارد که 10 درصد خشکی های جهان را شامل می شود. سرانه جهانی بیابان حدود دو هزار متر مربع است. مساحت بیابان های ایران 32.5 میلیون هکتار، معادل 20 درصد سطح کشور است. علاوه بر این سرانه بیابان های ایران چهار هزار و 300 متر مربع و دو برابر میزان جهانی است. 90 درصد کشور ما (که آران و بیدگل را نیز شامل می شود) در منطقه خشک و نیمه خشک واقع است. میانگین بارندگی ما تقریبا یک سوم میانگین جهانی و تبخیر سه برابر متوسط جهانی است.

آران و بیدگل و اقلیم بیابانی

آران و بیدگل شش هزار و 51 کیلومتر مربع وسعت دارد که ۶۳ درصد از مساحت آن را مناطق بیابانی تشکیل داده است. وسعت این مناطق در آران و بیدگل بیش از سه هزار و 800 کیلومتر مربع است. بدین ترتیب آران و بیدگل سرزمینی بیابانی محسوب می شود که تنها عامل حفظ زندگی انسان در آن، وجود جنگل های دست کاشت و مانع شدن این جنگل ها از پیش روی بیابان است.

در این شهرستان ۱۲۰ هزار هکتار جنگل های دست کاشت وجود دارد که ۴۰ درصد جنگل های دست کاشت استان اصفهان و شش درصد از جنگل های دست کاشت کشور را شامل می شود.

تاغزارهای آران و بیدگل در مدت ۵۰ سال با زحمات مردم محلی و اداره منابع طبیعی ایجاد شده است و اگر از بین برود، آینده روشنی در انتظار شهرستان نخواهد بود. هم اکنون تغییرات اقلیمی، افزایش گرما، کمبود نزولات جوی، کم آبی و خشکسالی های متعدد چند سال اخیر از مهمترین عواملی هستند که تخریب عرصه های منابع طبیعی و مراتع را باعث می شوند.

حیات آران و بیدگل در گرو جنگل های کویری است

نزولات آسمانی در زمین هایی که دارای پوشش گیاهی و جنگلی هستند 40 برابر زمین های فاقد پوشش گیاهی است. سیل و فرسایش خاک از جمله اثراتی است که فقدان پوشش گیاهی به دنبال دارد. بر اساس آمارها هر هکتار جنگل حدود 2.5 متر مکعب اکسیژن خالص تولید و حدود هشت تن گاز کربنیک و سایر آلاینده را جذب می کند. علاوه بر این در مناطق خشک و کویری مانند آران و بیدگل، جنگل های کویری کاربرد ویژه ای در جلوگیری از گسترش بیابان دارد، به طوری که هر هکتار جنگل می تواند بیش از 60 تن ریزگرد را جذب کند.

اگر جنگل های دست کاشت آران و بیدگل نباشد، ریزگردهایی که در بیابان ها وجود دارد، عرصه را برای زندگی انسان ها و موجودات منطقه تنگ می کند. در واقع حیات آران و بیدگل به وجود این جنگل ها گره خورده است و باید همگی از آن حفاظت کنیم.

در این وضعیت ارتقای سطح آگاهی مردم و آموزش فرهنگ عمومی حفظ عرصه های منابع طبیعی و زیست محیطی و همکاری بین بخشی و مشارکت همه نهادها در اجرای طرح های پیشگیرانه در سطح شهرستان از اهمیت خاصی برخوردار است.

گزارش از مجتی خانی

انتهای پیام/ خطب شکن