از حضور سریع و منظم تا پایان کار؛

«خدمت مشترک» سپاه و ارتش در زلزله کرمانشاه/ فیلم

سپاه و ارتش از همان لحظات اولیه انتشار اخبار زلزله سرپل ذهاب، با حضور به موقع در محل زلزله و تقسیم کار، خدمت به مردم زلزله‌زده و اسکان خانواده‌ها را آغاز کردند.

عکاس: