طعنه سنگین رضا رشیدپور به سهام عدالت/ فیلم

مجری برنامه «حالا خورشید» به موضوع پرداخت سود سهام عدالت کنایه زد.