اصفهان در وضعیت به شدت بحرانی بارش باران قرار دارد؛

رکورد کم بارشی در ۶ استان شکسته شد/ فیلم

شرایط بحرانی نباریدن باران در سطح کشور

عکاس: