حقوق شهروندی کجاست؟

سدهای مزاحم در معابر اصفهان!/ تصاویر

وقتی در معابر و پیاده روهای برخی از مناطق اصفهان قدم بزنید، آنچه در نگاه اول بیش از پیش به چشم می آید معضلی است بنام سد معبر. سد معبرها گاهی کل پیاده روها و معابر را می گیرند و گویا برخوردی هم با آنها نمی شود!

عکاس: روح الله شاه نظری

انتهای پیام/گ.ت