فرماندار شهرستان در این جلسه با اشاره به موقعیت ارتباطی و اقتصادی شهرستان از حوزه دامپروری به عنوان یکی از مزیت های نسبی موجود نام برد و اظهار کرد: ‌۶۵ واحد صنعتی و نیمه صنعتی و ۷۰۰ واحد کوچک سنتی در شهرستان برخوار فعالیت دارند که در زمینه زیست محیطی با ملاحظاتی روبه رو هستند.
اسفندار تاجمیری با اشاره به افزایش روزافزون پسماند ها  و ساخت نیروگاه بیوگاز برای تولید گاز برای بهره برداری از پسماند های حیوانی در تعدادی از کشورها اشاره کرد و به برخی کاربردها و فواید این طرح ها از جمله تولید انرژی تجدیدشونده در افزایش کیفیت هوا،‌ محیط بهداشتی سالم،‌ کاهش بوهای نامطبوع و جلوگیری از آلودگی خاک و آب اشاره کرد.
وی در ادامه خواستار توجه اعضاء شرکت تعاونی به اقتصادی بودن طرح و حل مشکلات زیست محیطی دامداری ها پس از اجرای این طرح و همچنین همکاری و تسریع دستگاه های اجرایی در تمهید مقدمات و اجرای این طرح شد.
نمایندگان شرکت تعاونی وحدت در این جلسه طرح مطالعاتی مورد نظر را برای حاضران تشریح و پس از اظهار نظر مدیران استانی و شهرستاتی شرکت کننده و تبادل نظر لازم؛ مقرر شد یک واحد بیوگاز برای استفاده از ۵۰۰ تن کود تولیدی روزانه واحدهای دامپروری در شهرستان جانمایی و با مساعدت دستگاه های اجرایی و نظارتی راه اندازی شود.
انتهای پیام/چشم برخوار