در این جلسه صحبت هایی پیرامون چگونگی شکل گیری شورای دانش آموزی و شرح وظایف شورای دانش آموزی و در ادامه انتقال مشکلات و درخواست های دانش آموزان به مدیر و دبیران مدارس انجام شد.
 مهاجرپذیر بودن منطقه و روستای محسن آباد یکی از چالش های مهم در این مدرسه است که باعث کاهش سطح فرهنگ عمومی و کاهش یادگیری در دانش اموزان بومی شده است ‌و برخی مشکلات دیگر از زبان شورای دانش آموزی در این جلسه در حضور مسئولان اداره اموزش و پرورش و شورای اسلامی محسن آباد مطرح شد.
مسئولان حاضر در پایان در رابطه با رفع مشکلات فعلی با مسئولان مدرسه قول همکاری دادند.
انتهای پیام / ن