نقشه دشمن در اغتشاشات اخیر چه بود؟

نماهنگ «پاتک انقلاب»/ فیلم

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوزدهم دی ماه با مردم قم، نمونه‌هایی از پاتک دشمن در برابر انقلاب را نام بردند.

عکاس: