یک کلاغ و چهل کلاغ در فضای مجازی؛

توضیحات سازنده اثر هنری «قرآن کشتی مطلا»/ فیلم

گفتگو با سازنده کشتی مطلا درباره حواشی این کشتی

عکاس: