در دنیای مجازی چه میگذرد؛

مستند جنجالی «پلنگ های شاخدار»/ فیلم

مستند جذاب و دیدنی «پلنگ های شاخدار» به بررسی حاشیه هایی که در اینستاگرام جاری است پرداخته و به کنکاش در خصوص علل رخ دادن چنین پدیده هایی در فضای مجازی می پردازد.

عکاس: