حذف دلار و جایگزین کردن پول ملی/ پوستر گرافیکی

امام خامنه ای: می‌توانیم تحریم های امریکایی ها را با روش هایی از جمله حذف دلار و جایگزین کردن پول ملی در معاملات اقتصادیِ دو یا چند جانبه، بی‌اثر و آمریکا را منزوی کنیم.

انتهای پیام/ ط