دوربین مخفی از فروشندگانی که اقدام به فاکتورسازی می‌کنند/ فیلم

یک مامور خرید وارد فروشگاه‌ها شده است تا ببیند آیا فروشندگان برای فاکتورسازی حاضر به همکاری با او هستند یا خیر.