نتیجه ۴۸ ساعت مدیریت بحران پس از برف از نظر رشیدپور/ فیلم

بارش برف در کشور نکات مثبتی داشت که مجری برنامه حالا خورشید شبکه سه، با زبانی طنز آنها را نام برد.