مجموعه طنز دیش و میش ؛

از خودشیفتگی تا میهن پرستی!/ فیلم

قسمت ۴۲ برنامه طنز دیش ومیش با رویکرد نقد شبکه های ماهواره ای

عکاس: