نظر مهران مدیری درباره نقدپذیری قوه قضاییه/ فیلم

مهران مدیری در گفتگو با رضا رشیدپور گفت: من در برنامه دورهمی قوه قضاییه را هم نقد کرده ام و آنها هم ظرفیت نقد را داشتند.