روغن موتور ایرانی بخریم یا خارجی؟/ فیلم

بیشتر مالکان خودرو برای انتخاب روغن موتور بین ایرانی و خارجی، تردید دارند و نمی‌دانند کدام بهتر است.