مردم به یاد می آورند!

دهه فجر تجسمی از اراده امام (ره)/ عکس نوشت

رهبر معظم انقلاب اسلامی: دشمنان سعی می کنند انقلاب را از یاد مردم ببرند، اما دهه فجر انقلاب را به یاد مردم می آورد…

عکاس: