چرا برخی پزشکان فقط پول نقد می‌گیرند؟/ فیلم

در حالی که بسیاری از فروشنده‌های خیابانی از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند، اما برخی پزشکان تنها پول نقد دریافت می‌کنند!