دلایل کودکانه صدر عاملی برای حذف لاتاری!/ فیلم

حذف فیلم لاتاری از آثار منتخب جشنواره فیلم فجر و دلایل خذف این فیلم رسول صد عاملی