امام خمینی(ره) چه مسئولانی را خائن و خطرساز می دانست/ عکس نوشت

مسئولان جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت حجت(عج) نباشند، خائن و خطرسازند حتی اگر به مردم خدمت کنند…