هفت طرح درخواستی در حوزه های مختلف از جمله تولید انرژی های تجدیدپذیر و ایجاد واحدهای تولیدی کشاورزی در بخش های مرکزی و حبیب آباد با توجه به ظرفیت های بومی شهرستان و حمایت از اشتغال و سرمایه گذاران در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، همچنین در این جلسه با درخواست نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار در بخش حبیب آباد موافقت شد.
گفتنی است این دومین نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی شهرستان برخوار است که در کارگروه شهرستان مورد موافقت قرار گرفته است.

طرح پرورش شترمرغ پروری به ظرفیت ۲۰۰قطعه (اراضی دهچی) و همچنین واحد تولید قارچ خوراکی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع (اراضی کشاورزی سین) در بخش مرکزی نیز در این جلسه مورد بررسی و به تایید اعضا رسید.

انتهای پیام / ن