استاد رائفی پور؛

خیانت های انگلیس و بی بی سی به ایران/ فیلم

گزیده ای از سخنرانی استاد رائفی پور پیرامون خیانت های انگلیس

عکاس: